Visuelle undervisningsmaterialer

Dansk AV Produktion arbejder med læring hos elever i skolen, hos medarbejdere i virksomheden og læring ifbm. diskussioner i det offentlige rum. Vores mål er altid at flytte et menneske (medarbejder/elev), en proces (nye arbejdsgange) eller en debat (kvalificere en vigtig diskussion) fra et punkt til et andet. Og det visuelle element står centralt både som virkemiddel (stor identifikation, man møder mennesker og ser hvor, hvordan, hvorfor osv.) og som procesværktøj (man involveres i produktionen og kommer derved igennem en række centrale overvejelser).

Vores undervisningsmaterialer udvikles altid i samarbejde med faglærere indenfor de relevante uddannelser og fag. Vi tager udgangspunkt i målgruppens konkrete behov, i de faglige læringsmål og i den specifikke læringssituation materialet skal indgå i.