Grøn energi til bæredygtig udvikling

UNDERVISNINGSVÆRKTØJET "GEBU - GRØN ENERGI TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING"

GEBU henvender sig på forskellige niveauer direkte til gymnasiefagene Samfundsfag, Naturgeografi, Fysik og Matematik. Derudover er der lavet materialer til erhvervsskolerne, målrettet grundforløb indenfor Teknologi, Byggeri og Transport. Til hvert fag er lavet et antal undervisningsmoduler med udgangspunkt i særligt udvalgte film samt en række tilhørende elevopgaver. 

Materialet indeholder i alt 18 film, fakta-ark, billeder og links, som eleverne kan bruge til at arbejde med opgaverne indenfor det relevante fag. Materialet kan tilgås i sin helhed på http://www.emu.dk/modul/grøn-energi-til-bæredygtig-udvikling

 

 • GEBU – 1. Grøn energi til bæredygtig udvikling

  Introduktionsfilmen til undervisningsmateriale - beregnet for gymnasiet og erhvervsuddannelserne. Ialt 18 film, med lærevejledning, opgaver, samt faktaark.

 • GEBU – 12. Vand fra solens stråler

  Millioner af kenyanere mangler let adgang til rent drikkevand. Danske Grundfos har kombineret sine pumper med grøn energi, mobilbetaling i en moderne og højteknologisk model, der skaffer fattige kenyanere let, pålidelig og billig adgang til rent vand.

 • GEBU – 13. Fra lort til lys

  Det lyder ulækkert – og det er det også: I årevis er afføringen fra flere hundredtusinde mennesker i Kibera endt i de små vandløb, der gennemstrømmer slummen. Nu bliver afføringen som biomasse til at skaffe energi og lys. Følg en ung energipioner på arbejde.

 • GEBU – 14. Kenyas grønne slagter

  Blod og andet slagteriaffald røg tidligere urenset ud i vandløb og kloakker fra slagtehuset Keekonyokie uden for Nairobi. Men nu bliver det forvandlet til biogas og gødning og bidrager til at bekæmpe de klimaforandringer, som allerede mærkes af de lokale masaier, der får deres dyr slagtet på det grønne slagteri.

 • GEBU – 6. Kors hvor det blæser

  Afrikas største vindmøllepark bliver anlagt i en af Kenyas fjerneste afkroge, der mangler alt: Veje, vand, boliger til de ansatte, transmissionsledninger, der kan transportere vindstrømmen frem til elnettet. Alt skal etableres, og det er dyrt. Alligevel gør de helt særlige vindforhold stedet til vindmølleentusiastens drøm.