Testimonials

"Elevernes løbende feedback har selvfølgelig medført justeringer og ændringer i det endelige materiale. Men den har også bekræftet nogle af vores arbejdshypoteser omkring tilgangen til emnet, og givet os nye inputs til virkemidler der kan engagere og involvere målgruppen."

Anders D. Christensen - Projektleder

"Filmene var gode til at give et videngrundlag. Det er vigtig at have den basale viden, inden vi begynder at diskutere."

Christoffer - Elev